procediments

Betunit - Duraline - Corr Unit - Lock Mat - Lock Tile

formigó plàstic betunit

Pavimient multicapa d’espessor graduable (1 a > 3mm)

duraline

Senyalització de larga duració (marcar sòls i distinguir zones)

corr-unit

Recobriment multicapa extradur

lock-tile

Lloseta PVC

lock-mat

Lloseta PVC antilliscant

¡Vingui a Protecta!

Dilluns a divendres

8:00h a 18:00h

Caps de setmana

¡Estem instal·lant!

Contactar

Telèfon

902 152 472

Fax

93 266 44 76

Direcció

C/. Perú, 104 – 08018 – Barcelona