betunit protecta

Paviment multicapa d'espesor graduable

Paviment multicapa Betunit-Protecta. Espessor graduable (1 a >3mm.)

Productes de 2 components a base d’una combinació de resines epoxídiques i escollides matèries de càrrega.

ACABAMENTS EN FUNCIÓ DEL SUBSÒL I DE LES RESISTÈNCIES MECÀNIQUES I QUÍMIQUES EXIGIDES

Avantatges extraordinàries

  • Gràcies a la seva programada elasticitat especialment resistent a l’abrasió i pressió
  • Passadissos de rodament, zones de càrrega i descàrrega
  • Àmpliament insensible a cops, xocs i vibracions
  • Apte per a pegat de sotragades
  • Reconstrucció de juntes de dilatació i d’obraRecuperació de sòls de terratzo, llosetes hidràuliques, asfalt., etc.
  • Les seves instal•lacions canvien d’aspecte en “UN CAP DE SETMANA
  • Diferents acabaments vistosos, en qualsevol color. “FABRICACIÓ A MIDA
  • ANTIÀCID” per a zones exposades als vessaments d’àcids i productes químics agressius
  • És combinable amb altres tipus de  RECOBRIMIENT MULTICAPA PROTECTA

¡Contacti’ns!

Dilluns a divendres

8:00h a 18:00h

Caps de setmana

¡Estem instal·lant!

Les nostres dades

Telèfon

932 663 435

Direcció

C/. Perú, 104 – 08018 – Barcelona