inicio QUÈ FEM PROCEDIMENTS EMPRESA CONTACTE VENDA Online
  esp  ·  cat  ·  eng        
a a inicidocumentacióimprimir pàginaprotecta@protecta.net
 
     
 
 

Sol· licitud Oferta

 

1. Quin tipus de sòl industrial pensen pavimentar / recuperar / revestir ?

formigó   lloseta hidràulica   terratzo   asfalt   altre tipus
 
2. Quina superfície en m² té el sòl a pavimentar / recuperar / revestir ?    
 

3. És un sòl nou?    sí     no      Quan és va fer?

 
4. És un sòl en    Planta baixa     Pis A l'exterior     A l'interior
 
5. Si és un sòl de formigó :

Té capa de fullola de ciment?    sí   no

Té un recobriment vell?    sí   no     Quin tipus de recobrimient vell?
 
6. Si és un sòl de formigó :  Quina resistència (qualitat ) té?

Inferior a 175 Kg/cm²       Entre 175 i 200 Kg/cm²       Superior a 200 Kg/cm²
 
7. Si és un sòl vell. Quins defectes té? :

Ruptures profundas (sots)   Escantells    Esquerdes   Llosetes trencades

Impregnat d'oli o greixos    Altres
 
8. Si és un sòl nou de formigó: Quin acabat té?

Reglejat    Remolinat    Semiremolinat    Fullola ciment     Pintat    Altre
 
9. A quines càrregues està sotmès el sòl?

Pas de persones   Pas de carretons    Pes del carretó inclosa la càrrega kg

Rodes dels carretons: goma    nilo    ferro    pneumàqtiques    altres

Quantitat de rodes per carretó

Càrregues per abrasió? sí    no    Quin tipus d'abrasió
 
10. El sòl està exposat a temperatures

Ambient    Baixes    Elevades    Per quin motiu i graus?
 
11. Hi ha humitats subterrànies?     sí     no     Procedència
 

12. A quin atac de substàncies líquides està sotmès el sòl?

Aigua     Olis     Disolvents     Altres

Àcids líquids: quins i concentració?     Àcids sòlids

 
13. Està exposat el sòl a cops forts?    sí     no     Quins
 
14. Hi ha juntes de dilatació que s'hagin de respectar?    sí    no    Quants metres linials
 
15. Necessita el sòl un acabat especial antilliscant?    sí   no   Motius?
 
16. Desitgen un color especial del sòl?    Gris   Teula   Verd   Crema   Altre
 
17. Empresa
              Nota :  * = dades obligatòries
* Nom
 
Activitat
     
* Direcció
 
Població
     
* Telèfon
 
Fax
 
correu electrònic
Persona de contacte
 
Càrrec
     
 
* Filtre Anti-Spam: ¿Quant és 4 + 6?  =  

*  Accepto les condicions de normativa L.O.P.D., accés/ús al lloc web, comunicacions comerciales i oferta on-line

 

 ↑ 

 
 
  Tlf: 902 152 472   |   Fax: 93 266 44 76   |   Email: protecta@protecta.net   |   Aviso Legal
PROTECTA S.A.U.  ·  C.I.F. : A-08275711
Domicilio: c/ Perú 104 08018 Barcelona
Contacto: protecta@protecta.net
Teléfono: 932663435
Dominios: protecta.net
Datos regístrales: Tomo 1956, folio 180, hoja 19084, libro 1363, sección 2, inscripción 1, Registro Mercantil de Barcelona
   |   Política de Privacidad
 
 
bcnsites.com